Petäjäveden radio- ja puhelinmuseo


Go to content

Kokoelmat

Luettelo museoiduista esineistä julkaistaan nyt joulukuusta 2012 alkaen netissä. Luettelosta on karsittu pois muun muassa salassa pidettävät omistaja- tai lahjoittajatiedot. Laajuudeltaan listaus kattaa kuitenkin lähes kaikki museossamme esillä olevat esineet. Näytteillä olevista ja museoon taltioiduista esineistä noin 80 prosenttia kuuluu museokokoelmaan. Loput esineet on Petäjävedelle sijoitettu eri yksityiskokoelmista.

Luetteloita tarkasteltaessa esinenumeroinnin alkukirjaimella ei ole internetin käyttäjän kannalta merkitsevää logiikkaa, vaan A 0123 , B 1234 , C 0012 ja niin edelleen ovat satunnaisia kirjain- ja lukuyhdistelmiä, joiden avulla esineet on yksilöity. Koska luettelointia on tehty 17 vuoden aikana ainakin 15 eri henkilön toimesta, sisällössä on edelleen merkittäviä eroja eri esineiden kohdalla. Yhdenmukaistamme tietosisältöä jatkuvasti esinetietoja läpikäydessämme.

Luettelo
Excel
html

Kuvia

Arkisto
Excel
html

Museossa ei toistaiseksi ole tehty varsinaista esinekuvausta, joten tässäkin yhteydessä julkaistavat kuvakansiot museoiduista esineistä koostuvat laadultaan hyvin vaihtelevasta materiaalista, ja kamerat ovat vaihdelleet 17 vuoden aikana aina kännyköistä kauan sitten hylättyihin digitaalikameroihin. Kuvien julkaiseminen netissä huomioitiin vasta viime vuosikymmenellä, joten vuosien varrella on oltu tyytyväisiä huonolaatuisiinkin kuviin kunhan ne helpottavat esineiden tunnistamista museotyössä. Julkaisemme kuvat Googlen kuvapalvelun kansioina niin, että yhdessä kansiolinkissä on sata luettelonumeroa, esimerkiksi H 0500-0599. Halutessasi katsoa jonkun tietyn luettelossa olevan esineen kuvaa, kirjoita itsellesi ylös esineen luettelonumero, esimerkiksi H0561 . Kuva löytyy mahdollisesti kansiosta H0500-0599. Valokuvia lisätään kansioihin kuukausittain, julkisen museoluettelomme päivitys tapahtuu harvemmin. Pidätämme kaikki oikeudet kuviin. Kuvien käyttöön ja uudelleenjulkaisuun on aina pyydettävä lupa. Myös yleishyödylliseen käyttöön on pyydettävä lupa museolta.

Lahjoittaja, huomioithan että toisinaan museoon näytteillekin tuleva esine saattaa ensin mennä toisaalla sivuillamme julkaistavaan "MYYTÄVÄNÄ" alla olevaan luetteloon. Tässä luettelossa ne odottavat esimerkiksi puuttuvaa osaa, varustetta tai entisöintiä. Tällöin esineen arvo kertoo vakuutusarvon ja kirjaimet arvon edessä muista kuin myyntivaihtoehdoista. Pahoittelemme hämäävää tietojen julkaisutapaa, mutta järjestelmämme ei salli useampien sähköisten rinnakkaisluetteloiden käyttöä.


Aikaisemmin olleet näyttelyt, vanhoilta kotiivuilta (voi olla vanhaa tietoa ja linkit eivät välttämättä toimi):

  • Vuoden 2001 näyttely
  • Vuoden 2002-2003 näyttely
  • Vuoden 2008 näyttely

  • Back to content | Back to main menu